Wedstrijdreglement

 

Wedstrijdreglement

 

Drive2Limits heet alle deelnemers van harte welkom op de eerste Duo-Tijdrit in Herfelingen en wensen hen alvast veel succes. Alle deelnemers worden verzocht de volgende regels door te lezen en in acht te nemen.

 

1. AANMELDEN

 

U dient zich minstens 1 uur voor uw persoonlijke starttijd aan te melden aan de registratiebalie (tent Mollestraat 2 Herfelingen) met helm en identiteitskaart. Uw persoonlijke starttijd wordt u in de laatste week voor het evenment meegedeeld. Het is dus niet nodig om 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd (16.30u) aanwezig te zijn.

Opgelet: Indien u zich te laat zou aanmelden kan u niet meer deelnemen. Het softwarepakket voor de tijdsregistratie is hierop afgestemd. Afwijkingen ter plaatse zijn niet mogelijk.

Inschrijven ter plaatse is dus niet mogelijk!

Aan de registratiebalie ontvangt u ook uw persoonlijke starttijd, chip en uw rugnummer. Voor de rugnummers wordt een waarborg van €5 per team gevraagd.

Belangrijk!! Breng de chip op correcte wijze aan op de fiets (klik hier voor afbeelding). Bij verkeerde bevestiging kan het zijn dat uw tijd niet geregistreerd wordt! U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de chip op de fiets. Uw rugnummers bevestigt u met veiligheidsspelden acheraan op het shirt.

Een ploeg bestaat uit 2 renners

Zowel dames- , heren- als gemengde ploegen mogen deelnemen.

 

 

2. VEILIGHEID

Deelname geschiedt op eigen risico. Als deelnemer bent u door de organisatie niet verzekerd voor stoffelijke en/of lichamelijke schade. Gelieve hiervoor uw eigen polis na te kijken.

Het dragen van een valhelm is voor eenieder verplicht

Zowel het inrijden, als de tijdrit vinden plaats op de openbare weg. Het parcours is weliswaar afgesloten voor verkeer. Op de Ekkelenbergstraat is slechts het rechter gedeelte van de rijweg voorzien voor de tijdrit. Op de linkse rijweg is verkeer toegelaten. De renners houden zich steeds op de rechter rijweg zoals voorzien door de organisatie.

De buurtbewoners zijn op de hoogte van het evenement, toch is het niet uitgesloten dat er andere dan door de organisatie voorziene voertuigen zich op het parcours begeven. Gelieve hiermee rekening te houden.

 

Gevaarlijke verkeerssituaties, slechte weggedeeltes en grote oneffenheden in het wegdek zijn duidelijk gemarkeerd. Let op de aangegeven plaatsen dus extra goed op.

Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren, politie en de verkeersregelaars op het parcours.

Bij een ongeval of voorvallen die de veiligheid van de tijdrit in het gedrang kunnen brengen, wordt de wedstrijd stilgelegd en hervat wanneer de veiligheid opnieuw kan gegarandeerd worden.

Neem in geval van problemen direct contact op met de organisatie. Het centrale

telefoonnummer is 0495/89 21 51

.

Er zijn E.H.B.O.-verleners aanwezig (Rode Kruis)

 

 

3. OPWARMEN

Inrijden op het wedstrijdparcours is niet meer toegestaan vanaf 16.30u.

Er kan ingereden worden op de wegen in- en rond Herfelingen of op het voorziene opwarmingsparours.

 

4. START

De start vindt plaats in de Kamstraat thv nummer 6. Aanmelden aan de start gebeurt minstens 10 minuten voor uw starttijd. Meld u aan als voltallig team.

De tijdrit start om 16.30u.

Deelnemers die te laat zijn kunnen worden uitgesloten van deelname.

Volg de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op.

De deelnemers starten naast elkaar.

Tussen de teams is een interval van 2 minuten voorzien.

 

5. TIJDRIT

Een motorrijder zal voor elke ploeg uit rijden.

Opgelet: Het kan zijn dat in uitzonderlijke gevallen de eerste motorrijder niet tijdig binnen is. In dat geval wacht het volgend vertrekkende team tot deze motorrijder is aangekomen. Alle latere starttijden schuiven dan met minstens 2 minuten op.

Het zogenaamde stayeren van een ploeg achter een andere ploeg of voertuig is verboden. Er dient steeds een afstand van minstens 50m gehouden worden tussen de ploegen. Langzij bedraagt deze afstand 1m.

De tijdrit wordt gereden over 1 ronde van ongeveer 11 kilometer.

De uiteindelijk opgemeten tijd van een team is de tijd van de 2de renner bij het overschrijden van de finishlijn.

Na afloop van de tijdrit ontvangt u een deelnemerspakket en uw waarborg van €5 bij het in leveren van uw rugnummer.

 

 

6. GEZONDHEIDVERKLARING

Elke renner dient in een goede gezondheid te verkeren om deel te kunnen nemen aan deze tijdrit. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen.

 

 

 

Hierbij verklaar ik, ……………………………………………………………………………..(naam renner) akkoord te gaan met het wedstrijdreglement en in goede gezondheid te verkeren.

 

Datum en Handtekening

 

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved